جواهر ایران آغازمرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی

جواهر: ایران آغازمرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی تیم ملی آلیش بانوان کشتی گیران یزدی مجموعه ورزشی تهران

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردم کشور عزیزمان ایران به فلسطین در راهپیمایی روز جهانی قدس / پرویز فتاح

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: میزان کمک مردم کشورمان در راهپیمایی روز جهانی قدس به مردم فلسطین حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است.

رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردم کشور عزیزمان ایران به فلسطین در راهپیمایی روز جهانی قدس / پرویز فتاح

پرویز فتاح: رشد ۳۰ درصدی کمک های مردم کشور عزیزمان ایران به فلسطین در راهپیمایی روز جهانی قدس

عبارات مهم : ایران

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: میزان کمک مردم کشورمان در راهپیمایی روز جهانی قدس به مردم فلسطین حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است.

سید پرویز فتاح، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفت وگو با فارس، راجع به «کمک مردم کشور عزیزمان ایران به ملت فلسطین در راهپیمایی روز قدس»، اظهار داشت: هنگامی که آن شیطنتی که رسانه های معاند و خارج نشین کردند را ردیابی می کنیم، مشاهده می کنیم همسو با رژیم صهیونیستی و استکبار عمل می کنند؛ آیا که آن همه کمک میلیاردی به اسرائیل می کنند و با این شرایط، ساکت هستند.

رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردم کشور عزیزمان ایران به فلسطین در راهپیمایی روز جهانی قدس / پرویز فتاح

وی ادامه داد: آنها پول دریافت می کنند و به مردم فلسطین و کودکان آنها گلوله شلیک می کنند؛ در حالی که ما هیچ وقت ندیدیم کوچکترین تصویر العملی نشان داده باشند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: بارها گفته ایم نه شرعاً و نه عرفاً پول صدقات از شهرستان ها هم قابل جابجایی نیست و جابجا نمی شود. معتمدان مناطق صدقات را کنترل می کنند و امکان جابجایی صدقات در استان ها نیز وجود ندارد و در همان جا هزینه می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: میزان کمک مردم کشورمان در راهپیمایی روز جهانی قدس به مردم فلسطین حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است.

فتاح راجع به «تعبیه صندوق های کمک به مردم کشور عزیزمان ایران به بعضی کشورها در راهپیمایی ها»، یادآور شد: ما در طول سال فقط در روز جهانی قدس این کار را انجام می دهیم و این سنت ۴۰ ساله است و نه تنها کمیته امداد بلکه دهها شرکت دیگر صندوق هایی جهت کمک به مردم فلسطین قرار می دهند و مردم طی راهپیمایی به مردم فلسطین کمک می کنند.

وی اضافه کرد: ما هیچ تبلیغی جهت کمک به مردم فلسطین نداریم و فقط تبلیغات ما مربوط به داخل کشور است و مردم خیّر به صورت خودجوش به این صندوق ها پول واریز می کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) عنوان داشت: در کنار صندوق های کمک به مردم فلسطین در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس، صندوق های کمک به مردم نیازمند داخل کشور نیز با فاصله ایی قرار داده شده است است تا مردم به صورت آگاهانه به مردم فلسطین یا نیازمندان داخلی کمک کنند.

رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردم کشور عزیزمان ایران به فلسطین در راهپیمایی روز جهانی قدس / پرویز فتاح

فتاح بیان داشت: دستگاه های دیگر نیز صندوق های کمک به مردم فلسطین را در راهپیمایی ها قرار می دهند و کمیته امداد یکی از این دستگاه هاست.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) راجع به «میزان کمک جمع آوری شده است در راهپیمایی روز جهانی قدس »، تصریح کرد: کمک ها باید تجمیع شود ولی بر اساس آمار میزان کمک مردم کشورمان به مردم فلسطین حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است؛ضمن اینکه همه دستگاه ها کمک ها را تجمیع می کنند و به دفتر فلسطین در پایتخت کشور عزیزمان ایران تحویل داده و رسید دریافت می کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: میزان کمک مردم کشورمان در راهپیمایی روز جهانی قدس به مردم فلسطین حداقل ۳۰ درصد رشد داشته است.

واژه های کلیدی: ایران | صندوق | فلسطین | روز جهانی | امام خمینی | راهپیمایی | کمیته امداد | رئیس کمیته امداد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog