جواهر ایران آغازمرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی

جواهر: ایران آغازمرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی تیم ملی آلیش بانوان کشتی گیران یزدی مجموعه ورزشی تهران

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دستور وزیر کشور در پی انتشار فیلمی از واکنش‌ها مامور گشت ارشاد با یک زن

به دنبال انتشار فیلمی از نحوه برخورد نامتعارف مامور نیروی انتظامی”گشت ارشاد” با یکی از بانوان که متظاهر به عدم رعایت قانون بود، وزیر کشور دستور بررسی جامع و ارا

دستور وزیر کشور در پی انتشار فیلمی از واکنش‌ها مامور گشت ارشاد با یک زن

دستور وزیر کشور در پی انتشار فیلمی از واکنش‌ها مامور گشت ارشاد با یک خانم

عبارات مهم : قانون

به دنبال انتشار فیلمی از نحوه برخورد نامتعارف مامور نیروی انتظامی”گشت ارشاد” با یکی از بانوان که متظاهر به عدم رعایت قانون بود، وزیر کشور دستور بررسی جامع و ارائه گزارش آن تا روز شنبه را صادر کرد.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام وزارت کشور، مورد نیاز به توضیح است فیلمی در رسانه ها منتشر شد که در آن دختر خانمی در برابر تذکر مامور نیروی انتظامی به رعایت قانون اقدام به فحاشی کرد، ولی با برخورد غیر سازمانی مامور نیروی انتظامی (گشت ارشاد) مواجه شد.

دستور وزیر کشور در پی انتشار فیلمی از واکنش‌ها مامور گشت ارشاد با یک زن

واژه های کلیدی: قانون | انتشار | نیروی انتظامی | نیروی انتظامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog